سياه مثل مرگ
چرا از مرگ ميترسيد چرا زين خواب جان آرام نوشين روی گردانيد چرا آغوش گرم مرگ را افسانه مي دانيد بهشت جاودان آنجاست چرا از مرگ می ترسيد
نوشته شده در

[يک حبه حرف:

زنگ زده ام به DHL که بیایند یک پاکت را برای ایران بگیرند و بفرستند

مامور جوان DHL که میاید میگوید برای کجاست؟ (تقریبا هم سن خودم است)

میگویم: ایران


میگوید: Aَi Ran؟

میگم آره

میگه:
DHL برای ایران پاکت نمیفرسته

میگم: من از روی سایتتون چک کردم میفرسته (راست میگفت دو هفته پیش سرویسش را به ایران قطع کرده بود)

با شک میگه: باشه بذار من زنگ بزنم مطمئن بشم

میرود بیرون و دوباره برمیگردد

با شک میگوید: ظاهرا میگن میفرستیم

میگم: چقدر باید بدهم؟

میگه: نمیدونم (انگار برایش همچین مهم هم نیست)

من میرم روی سایت DHL و کد ایران را وارد میکنم مینویسد 69 دلار و هشتاد سنت

روی یک چک مینویسم هفتاد دلار و میدهم دست طرف

خدا حافظی که میکند میگویید، شماره ات را که نوشتی روی پاکت
اگر مشکلی پیش آمد بهت زنگ میزنند
بعد اشاره میکند که نمیداند این سیاستهای DHL چرا اینطور است

من هم میخواستم بگویم که من هم نمیدونم چرا سیاستهای ایران اینطور است

که یادم میاید قول داده ام دیگر پشت سر مملکتم حرفی نزنم حتی اگر در دست روسپی زادگان افتاده باشد

بهش میگویم
Have a good day man and take care

میگوید
You bet

از پشت سر رسید پست را تکان میدهد که یعنی خداحافظ

          Ø§Ø±Ø³Ø§Ù„ براي دوستان    

.......................................................................................................گور پدر کپي رايت هر چي خواستيد از اين صفحه بلند کنيد
Designated trademarks and brands are the property of
their respective owners.


اين وبلاگ را روزانه روي پست الکترونيک دريافت کنيد